Przetarg nieograniczony: Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowego (rok produkcji 2019) trzyosiowego samochodu ciężarowego – śmieciarki jednokomorowej z tylnym załadunkiem odpadów o pojemności min 21m3.

Znak sprawy: ZUKL/IZP/12/908/2019 Lipsko, dnia 11.07.2019 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie […]